Home Zdrowie Badania potwierdzają – medyczna marihuana została…

Badania potwierdzają – medyczna marihuana została…

Badania potwierdzają – medyczna marihuana została…
0
0

Jak łatwo zauważyć, w dzisiejszych czasach marihuana szybko staje się coraz bardziej popularna. I to z pewnością budzi zainteresowanie, porównując substancję marihuany z alkoholem. Od lat, nawet medyczna marihuana nosi piętno  „narkotyku wrotnego”. Twierdzenia o wartości substancji były szeroko dyskutowane z tymi, którzy uważają, że marihuana jest bardziej toksyczna niż alkohol. Ale czy to ostatecznie prawda?

medyczna marihuana

Lecznicza marihuana i badania na jej temat!

Coraz więcej powstaje badań naukowych nad marihuaną. Rosnąca popularność w centrum uwagi, większość tych badań kończy się marihuaną i jej konsekwentnymi i ciągłymi ogólnymi korzyściami zdrowotnymi, szczególnie w odniesieniu do problemów psychicznych i fizycznych.

Jednak pomimo wszystkich badań i badań medycznych wiele osób nadal ma negatywne skojarzenia z marihuaną i jej znaczącymi właściwościami. A ponieważ marihuana jest obecnie zalegalizowana w USA, pytanie, które jest bezpieczniejsze, alkohol czy lecznicza marihuana, jest kwestionowane.

medyczna marihuana

Co jest bezpieczniejsze: alkohol czy medyczna marihuana?

Badanie zatytułowane „Porównawcza ocena ryzyka związanego z alkoholem , tytoniem, konopiami indyjskimi i innymi nielegalnymi narkotykami z zastosowaniem metody marginesu narażenia” opublikowano w styczniu 2019r. 

Badacze Dirk Lachenmeier i Jurgen Rehm zbadali zagrożenia związane z 10 indywidualnymi substancjami „zmieniającymi umysł”. Dzięki takiemu podejściu (w oparciu o badania na zwierzętach) byli w stanie obliczyć stosunek między typową dawką przyjmowaną przez ludzi, a dawką, w której substancja staje się niebezpieczna. Im wyższy MOE, tym większe ryzyko śmierci.

Wyniki były niczym zaskakującym. Najwyższy poziom spożycia alkoholu spowodował, że nikotyna, kokaina i heroina znalazły się na końcu listy substancji wysokiego ryzyka. Ale THC była jedyną substancją z ich eksperymentu, która znalazła się w przeciwległym spektrum jako substancja najmniej ryzykowna. A medyczna marihuana w najniższym miejscu sprawia, że ​​jest ona ponad 100 razy mniej toksyczna niż alkohol.

Lachenmeier i Rehm z pewnością uwzględnili w swoich badaniach, że nasz czas i wysiłki należy poświęcić na zarządzanie ryzykiem związanym z substancjami wysokiego ryzyka, takimi jak alkohol i tytoń , w przeciwieństwie do nielegalnych narkotyków, takich jak marihuana. Ich badanie sugeruje, że do substancji o niskim ryzyku, takich jak marihuana, należy podchodzić z regulacjami, a nie z zakazem, ponieważ byłyby one najbardziej skuteczne i wydajne.  

Wniosek

Czy wszyscy nie doceniliśmy wysokiego ryzyka związanego z alkoholem? I mają przeciwnicy marihuany było ignorowanie lub niezrozumienia jak toksyczna substancja marihuany naprawdę nie jest ?

Obie substancje mają swoje właściwości toksyczne. Jednak jeśli chodzi o prawdopodobieństwo natychmiastowej śmierci z powodu toksyczności chemicznej, marihuana jest około sto razy bezpieczniejsza niż alkohol.

Jak się zatem czujesz wiedząc, że alkohol i marihuana wypadają na przeciwległych krańcach spektrum w odniesieniu do ryzyka i śmiertelności?

Please follow and like us: